Sørum bibliotek - Frogner

Velkommen til oss.
Åpningstider

Frogner filial har betjent skranke:

I perioden 24. juni til og med 16. august har vi sommeråpningstider og betjent skranke man og tor 12 – 16

Mandag
12.00 – 18.00
Tirsdag, torsdag, fredag
12.00 – 16.00
Onsdag
12.00 – 18.00

Meråpent bibliotekkort får du ved å henvende deg hos oss. Du skriver da under på en kontrakt og får mulighet til å benytte biblioteket utenom våre betjente skranketider.

 

Kontakt oss

 

Sørum bibliotek, Frogner avdeling
Trondheimsvegen 364, 2016 Frogner
frognerbibliotek@sorum.kommune.no
biblioteket@sorum.kommune.no
Tlf. 63 86 94 50

Ragnhild Madsen
Biblioteksjef
Tlf: 63 86 94 60


Paulo Bairos
Bibliotekar
Tlf: 63 86 94 54


Karianne Dræge
Filialstyrer Frogner avd.
Tlf: 63 86 94 58


Alice Nordli
Barnebibliotekar
Tlf: 63 86 94 56


Bente Paulsen
Sekretær
Tlf: 63 86 94 55


Ellen Øyen
Sekretær
Tlf: 63 86 94 53


Ane Fjeld Gimse
Bibliotekar
Tlf: 63 86 94 59

Om biblioteket

Avdeling Frogner ligger i Kultursenteret på Frogner

Avdelingen tilbyr bøker, lydbøker og filmer til utlån, og PC og kopimaskin til bruk for publikum. Man kan også lese aviser og ta en kopp kaffe eller te. Biblioteket er en avdeling av Sørum bibliotek.
 
Vi har meråpent bibliotektilbud. Våre kunder kan ved å underskrive en kontrakt med oss bruke biblioteket hele døgnet.
 
Bøker som ikke finnes i avdelingen, kan bestilles fra andre bibliotek.

Du kan selv også bestille materiell gjennom  MappaMi, der har du også selv oversikt over lånt materiell og reservert materiell.

Du kan følge avdelingene på Facebook (Sørumsand og Frogner) og Instagram (@sorumbibliotek) for nyheter, tips og informasjon om hva som skjer på biblioteket.

Velkommen til biblioteket!

 

Nyheter

Frogner filial

For å få opprettet lånekort må du komme innom oss og ha med gyldig legitimasjon som inneholder personnummer og bilde. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, bankkort med bilde og førerkort. Du kan registrere deg midlertidig som låner på denne siden.

Alle som bor i Norge kan få lånekort hos oss. Har du allerede et kort fra et annet bibliotek? Dersom det er et nasjonalt lånekort, kan det brukes hos oss.

Velkommen som låner!

Biblioteket har 2 pc`er til bruk for publikum. Ønsker du dataveiledning må du bestille time i forkant, ta kontakt med oss. Utskrift/kopi kr 3,- per ark.

Biblioteket har trådløst nettverk.

Lyst til å lese bøker på nettbrettet eller smarttelefonen din?  Med appen eBokBib kan du låne ebøker gratis fra bibliotekene i Norge. Lånetiden er tre uker og du kan låne tre bøker samtidig. Det skjer en automatisk innlevering ved bokas forfallsdato. Det er mulig å fornye så lenge ingen andre står på venteliste.

Les mer om eBokBib og hvordan du laster ned appen her.

Bruk kikkhullet og få oversikt over våre nyeste innkjøp, hva som blir mest lånt ut, oversikt over nylig innleverte bøker og mye mer. Kikkhullet kan også gi deg tips til lesning med forslag av tilfeldige titler som er inne på hylla.

Lokalsamlingen vår omfatter blant annet bøker, dokumenter og en digital fotosamling bestående av ca. 3000 historiske fotografier fra eller med tilknytning til Sørum.
 
Fotosamlingen er tilgjengelig på internett i bibliotekets bildebase. Fotograf Anders Henriksen, bilderedaktør for Sørum bygdebok, står for digitaliseringen av bildene, mens biblioteket legger ut informasjonen om bildene. Ønsker du å kjøpe bilder, samt vilkår for bruk av bildene, se her:
 

MappaMi gir bibliotekets lånere blant annet mulighet til å:

  • Holde oversikten over egne lån.
  • Se hva som er forfalt, evt fornye det.
  • Fornye egne lån.
  • Reserve materiale direkte i systemet.
  • Lagre historikk over egne lån.
  • Benytte familiemappe for familiemedlemmer.

Les mer om MappaMi og mulighetene her.

 

Skoler og barnehager kan ta kontakt med oss for å avtale besøk, høytlesning, bokprat, omvisning og lån av bokkasser. Vi har faste høytlesningsstunder i biblioteket. Skoleklasser fra både Frogner skole og Melvold ungdomsskole besøker biblioteket jevnlig.

Utlånsregler

Lånerett og lånekort:

Alle som er bosatt i Norge har lånerett.
Lån er gratis når lånetiden overholdes.
Fra og med det året man fyller 6 år kan man få lånekort i Sørum bibliotek. Barn under 15 år må ha underskrift av en foresatt.
Biblioteket kan be om legitimasjon.
Lånekort skal vises ved utlån.
Mister du kortet, kan nytt skrives ut for kr. 15.

Ansvar:

Låneren er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet.
Foreldre er ansvarlig for barnas lån.
Låner plikter å melde fra om adresse- og telefonforandring.
Purring, tap og skader erstattes etter bibliotekets erstatningsregler.
Lånere under 15 år må ikke betale gebyr og erstatning.

Utlån og utlånstid:

• Språkkurs og klassesett: 6 uker

• Bøker og lydbøker: 4 uker

• E-bøker: 3 uker

• Musikk og tidsskrifter: 2 uker

• Filmer og PC-spill: 1 uke

• Aviser: 2 dager

• Bøker på Hurtiglån: 14 dager

• Filmer på Hurtiglån: 3 dager


Lån av PC i biblioteket: 30 min

Aktuelle bøker og bøker med venteliste kan ha begrenset utlånstid – vanligvis 2 uker.

Lån kan fornyes inntil 3 ganger dersom ingen står på venteliste.

Du kan fornye lånene dine i MappaMi, eller du kan ringe biblioteket.

Har du nasjonalt lånekort, kan du også sende en SMS hvor det står BIB FORNY ditt nasjonale lånenummer og sende det til 2242. Denne tjenesten koster kr. 2 pr. melding.

Reservering:

Materiale som allerede er utlånt, kan reserveres.              

Materiale som biblioteket ikke eier, kan som regel bestilles fra annet bibliotek. Har du nasjonalt lånekort, kan du selv søke og bestille fra andre bibliotek. Denne tjenesten kalles Norgeslån.

Reserverte bøker må hentes innen 1 uke etter varsel.
Du kan velge å bli varslet via telefon, SMS eller e-post når det du bestiller har kommet til biblioteket. Dette velger du når du registrerer deg som ny låner. Gamle lånere kan registrere dette ved å gi beskjed til biblioteket eller krysse av for valget ditt i Mappa Mi.

Purring, gebyr og erstatning:

Leverer man for sent, må man betale purring.

Skader og tap av materiale må erstattes. Enten ved å kjøpe inn nytt eksemplar til biblioteket, eller betale erstatningskravet for det aktuelle materialet.

Lånekortet kan bli sperret inntil utestående er tilbakelevert, og gebyr eller erstatning er betalt.

Purregebyr:

Voksne:

1. gangs purring: 40,-

2. gangs purring: 100,-

Barn:

1. gangs purring: 0

2. gangs purring: 40,-

Det er også mulig å betale purregebyr via Mappa Mi. For å benytte dette tilbudet, må du ha BankAxess. Ta kontakt med biblioteket hvis du ønsker ytterligere informasjon.

Erstatning:

• Bøker – voksne: kr. 400,-

• Bøker – barn: kr. 250,-

• Tegneserier: kr. 150,-

• Tidsskrift: kr. 100,-

• Musikk CD-plate enkel: kr. 200,-

• Musikk CD-plate dobbel: kr. 300,-

• Lydbøker – voksne: kr. 450,- (eller veiledende)

• Lydbøker – barn: kr. 300,- (eller veiledende)

• Lydbøker – enkeltplate tapt: kr. 200,-

• DVD: kr. 200,-

• Språkkurs: kr. 500,- (eller veiledende)

• Spill: kr. 600,- (minimum, eller veiledende)

• Bygdebøker: kr. 1000,- (eller veiledende)

• Innlånt materiale: Långivende biblioteks satser benyttes

• Erstatning for spesielle bøker fastsettes individuelt av biblioteket

• Nytt lånekort: kr. 15,-

Translate »
Menu Title