Språkkafé

Skedsmo bibliotek har våren 2017 startet opp språkkafé som en del av tilbudet til innvandrere og flerspråklige i kommunen. Språkkaféen er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og seks bibliotek på Nedre Romerike: Hurdal, Nes, Nittedal, Rælingen, Ullensaker og Skedsmo.

Tanken bak et felles prosjekt om språkkafé er å kunne lære av de erfaringene hvert bibliotek gjør seg, samt å jobbe mot en felles profil for språkkafé ved bibliotekene på Nedre Romerike.

I tillegg til å være et samarbeidsprosjekt med FiA, har språkkafé lenge vært et ønske fra bibliotekets brukere. Det å kunne praktisere norsk på en uformell arena er viktig for hverdagsintegreringen og det å lære språket. Biblioteket skal være både læringsarena og møteplass, og det er derfor naturlig at det møtet mellom kulturer som finner sted på en språkkafé, foregår på biblioteket.

I dag drives språkkaféen på Skedsmo bibliotek av frivillige, og biblioteket stiller med lokaler og litteratur etter ønske og behov. Underveis i prosjektperioden vil det gjennomføres fire arrangementer i tilknytning til språkkaféen. Disse vil turnere hos de ulike bibliotekene som er med på prosjektet.

På vår arrangementsside ligger oversikt over dato og tidspunkt for språkkaféene.

Det er bestandig behov for norsktalende frivillige ved språkkaféen. Ønsker du å stille som frivillig kan du ta kontakt med Rutt Kine Brujordet på ruthans@skedsmo.kommune.no eller telefon 64 84 33 79.

 

Besøk fra Fortellerhuset

Den 20. april hadde Språkkaféen besøk av Mehda Zolfaqari og Sarah Camille Osmundsen fra Fortellerhuset. De fortalte en historie på persisk og norsk om en gammel dame som fikk flere uventede gjester på besøk. Historien var en gjendiktning av et iransk folkeeventyr, og det var innslag av både dikt og sang underveis som historien ble fortalt.  

Historiene fra Fortellerhuset blir fortalt slik at man fint kan følge handlingen selv om man ikke behersker et av språkene det fortelles på.

Etter fortellerstunden ble Sarah Camille og Mehda igjen og snakket med deltakerne på språkkaféen.

Sommerferie for språkkaféen

Den 15. juni var det tid for siste språkkafé før sommerferien. I vårsemesteret har det allerede blitt etablert en fast deltakergruppe, og det kommer nye ansikter innom hver uke. Det har vært mange gode samtaler og blitt stiftet nye bekjentskaper på tvers av kulturer. Språkvertene har vekslet mellom å holde korte introduksjoner til ulike emner, noe deltakerne har vært positive til.

Vi vil ønske deltakere og språkverter en riktig god sommer, og gleder oss til å se kjente og ukjente ansikter igjen til høsten.

Ny oppstart for språkkaféen blir torsdag 31. august klokken 17.00-18.30.

 

Vi trenger flere språkverter. Dersom du ønsker å være med, ta kontakt på ruthans@skedsmo.kommune.no.
Det vil være et oppstartsmøte for språkvertene uken før. Dette er en god anledning å lære mer om hvordan det er å være språkvert.

Høstsemesteret er i gang!

Den 31. august var språkkaféen igjen i gang ved Skedsmo bibliotek. I løpet av sommeren har flere nye språkverter meldt seg, noe både biblioteket og deltakerne setter stor pris på. Vi har møtt igjen flere av deltakerne som har vært med fra starten, men det er også hyggelig å registrere nye ansikter denne høsten.

Det vil i løpet av høstsemesteret blir arrangert minst ett kulturarrangement i samarbeid med Fylkesbiblioteket i Akershus, nærmere informasjon om disse vil bli publisert på Facebook og nettsidene til biblioteket.

Iffit Qureshi besøkte språkkaféen

Den 9. november hadde språkkaféen på Skedsmo bibliotek besøk av fotograf og forfatter Iffit Qureshi. Hun står bak «Humans of Oslo» prosjektet på Facebook, som har høstet stor oppmerksomhet i mediene. Iffit holdt et sterkt og inspirerende foredrag for deltakerne, og satt igang viktige diskusjoner. Tusen takk for et flott foredrag!

P.S. Boken hennes kan du låne på biblioteket.

Translate »
Menu Title