LILLESTRØM BIBLIOTEK

På vei til Bibliotek i Lillestrøm

På vei til Bibliotek i Lillestrøm

Endelig skal Lillestrøm by få sitt eget bibliotek. Fremover skal vi teste ut nye arbeidsmåter og samarbeidspartnere. Dette vil dere se ved at arrangementene og utstillingene vil få et litt annet utseende merket med Lillestrøm Bibliotek.  

Barnas drømmebibliotek

Barnas drømmebibliotek

29. juni var det endelig åpning av Levende Torg og Bibliotekboden vår! Boden vår har fått navnet Bittelillestrøm Bibliotek og er en bitteliten forsmak på Lillestrøm bibliotek. Vi er i gang med vår visjon av hva biblioteket skal være, men det blir like viktig for oss...

Hva ønsker du deg av Lillestrøm bibliotek?

15 + 4 =

Om Lillestrøm bibliotek

Lillestrøm er en by i sterk vekst. Det nye biblioteket i Lillestrøm vil styrke byen som et regionsenter og bidra til en positiv utvikling av byen som et levende sentrum.

Biblioteket vil bli en sentral del av et nytt kulturbygg nær trafikknutepunktet i Lillestrøm. Bygget vil også vil huse Musikk- og Kulturskolen og et øvehotell.

Bakgrunn for biblioteket

Bakgrunn for Lillestrøm bibliotek

Utredning av «Kunnskapsbibliotek i Lillestrøm» fikk midler fra Nasjonalbiblioteket i 2016 til et forprosjekt som ble avsluttet i juni 2017. Thorhauge Consulting var prosjektleder for utredningsarbeidet i forprosjektet. Det resulterte i en rapport med beskrivelse av tjenester, romprogram, organisering og budsjettoverslag. Det legges vekt på biblioteket som et frirom, inspirasjonsrom, møterom og et sted med plass til skapende aktiviteter.Tre spor blir framhevet; bibliotekets kulturspor, bibliotekets kunnskapsspor og biblioteket som møteplass og arena for debatt. Les gjerne kortversjonen av rapporten fra forprosjektet.

Med utgangspunkt i forprosjektet og etter vedtak i kommunestyret 14.06.2017, fortsetter utredningsarbeidet med et hovedprosjekt som varer ut 2017. Det er inngått et samarbeid med konsulentfirmaet Insam i den videre prosessen. Utredningen skal danne grunnlag for en politisk beslutning om bygging av bibliotek i Lillestrøm.

KORTVERSJON AV RAPPORTEN FRA FORPROSJEKTET
UTREDNING AV TOTALCONCEPT OG PROFIL FOR BIBLIOTEKET
VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET 14.06.2017
Vedtak i Hovedutvalg for tekniske tjenester 20.06.2018

STØTTET AV NASJONALBIBLIOTEKET

Midler fra Nasjonalbiblioteket i 2016 (forprosjekt) 
Midler fra Nasjonalbiblioteket i 2017 (hovedprosjekt).

Kontaktinformasjon:

Anett Kolstad, biblioteksjef, tlf. 64 84 33 92, mob. 928 25494, e-post: anekols@skedsmo.kommune.no 

Sølvi Tellefsen, Insam, prosjektleder, mob. 906 82987, e-post: solvi@insam.no

Translate »
Menu Title