Ungdomssatsingen er et samarbeid mellom biblioteket og Fritids- og ungdomsavdelingen i kommunen. Målet med satsingen er å ha et attraktivt bibliotek og bibliotektilbud for ungdom.

I den lokale bibliotekstrategien står det under nåværende situasjon følgende: «Biblioteket er et populært møtested etter skoletid. De fleste kommer for å gjøre skolearbeid, andre kommer for å møtes. Det kan til tider være ganske høylytt fra ungdomsgruppen, noe som kan virke utfordrende på andre, men samtidig gir det biblioteket en anledning sammen med ungdommen å utforme ungdommens eget bibliotektilbud.» Videre i strategien står det under bibliotekmodell: «Hovedbiblioteket på Strømmen har i dag en stor grad av besøkende innen gruppene innvandrere og ungdom. Samtidig benytter flere av nabokommunenes innbyggere Strømmen bibliotek som sitt nærbibliotek. I tillegg er det flere og flere elever/studenter som bruker biblioteket i studiearbeid. Det vil være sentralt her å utvikle Strømmen bibliotek til en solid møteplass og læringsarena. Dette vil medføre at tjenester, tilbud, tilgjengelighet og kompetanse må avspeile brukergruppen for dette biblioteket.» Det er ut i fra disse rammene at vi nå jobber med ungdomssatsing.

Vi vil at biblioteket skal bli et sted hvor ungdom kan aktiviseres, samtidig som det skal være et trygt sted for dem. Vi vil legge til rette lokalene slik at ungdom kan både gjøre lekser, men også være sosiale og ha det gøy hos oss. Vi vil at biblioteket skal inspirere til læring og lesing, og vi skal ha arrangementer for ungdom som er aktuelle og engasjerer dem.

Denne våren har vi startet med å etablere en «ungdomsredaksjon». Dette er en gruppe bestående av ungdom i ulike aldre som skal hjelpe oss med prosessen videre, de skal få være med å bestemme møbler, farger og aktiviteter osv. Til høsten er planen å starte opp for fullt med aktiviteter og tilrettelegging av lokalene våre. For å vite siste nytt om arrangementer, følg med på facebook, instagram og hjemmesidene våre.

Translate »
Menu Title