Bibliotekrom er nedlagt fra og med 1.1.2020.

Enebakk bibliotek har fått nye nettsider: enebakkbibliotek.no