Enebakk bibliotek

Velkommen til oss.
Åpningstider

1. september til 30. april
Mandag, onsdag og torsdag

13.30 – 19.30
Tirsdag og fredag
10 – 15
Lørdag
10 – 14

1. mai til 31. august
Mandag og torsdag

13.30 – 19.30
Tirsdag og fredag
10 – 15
Onsdag og lørdag
STENGT


Kontakt oss

Enebakk bibliotek
Prestegårdsveien 4
biblioteket@enebakk.kommune.no
Tlf. 64 99 21 90

—————————————————-

Leder:
Oddmund Kårevik
Tlf: 64 99 21 90/ 951 27 375
Epost: oddmund.karevik@enebakk.kommune.no


Anne-Cathrine Kristiansen
Barnebibliotekar
Tlf: 64 99 21 90


Britt Weng Stubberud
Konsulent
Tlf: 64 99 21 90


Vera Veum
Bibliotekar barn/unge/unge vaksne
Tlf: 64 99 21 90

Om biblioteket

Enebakk bibliotek ligger i Kirkebygda, i tilknytning til Enebakk rådhus.
På biblioteket kan du låne bøker, tidsskrifter, tegneserier, lydbøker, språkkurs, dataspill, film og lokalhistorie. Du kan også drive slektsgransking, lese aviser, gjøre lekser, lese kommunale sakspapirer og søke informasjon på nettet. E-bøker lånes ut via appen eBokBib. Dersom du trenger bøker som Enebakk bibliotek ikke har, kan vi skaffe dem for deg.
Enebakk bibliotek har 2 pc’er til bruk for publikum og gratis bruk av nett.
Bøker kan også innleveres i kassene på Vågsenteret og Flateby bensinstasjon.

Informasjon om bokbussen i Enebakk kommune finner du her

 Velkommen til biblioteket!

Nyheter

  • Filmbib Alle med nasjonalt lånekort se film helt gratis med den nye strømmetjenesten Filmbib. Logg deg inn med ditt nasjonale lånekort og du har ...

Enebakk bibliotek

Biblioteket holder ulike typer litterære arrangementer. Følg med på vår Facebook-side, trykte program og Enebakk Avis.

For å få opprettet lånekort må du komme innom oss og ha med gyldig legitimasjon som inneholder personnummer og bilde. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, bankkort med bilde og førerkort. Du kan registrere deg midlertidig som låner på denne siden.

Alle som bor i Norge kan få lånekort hos oss.Har du allerede et kort fra et annet bibliotek? Dersom det er et nasjonalt lånekort, kan det brukes hos oss.

Velkommen som låner!

Enebakk bibliotek har 2 pc’er til bruk for publikum.
Dataveiledning: Seniorsurf, ellers veiledning etter avtale.

Biblioteket har gratis trådløst internett.

Appen eBokBib lar deg låne ebøker gratis fra bibliotekene i Norge. Les mer om eBokBib og hvordan du laster ned appen her.

Bruk kikkhullet og få oversikt over våre nyeste innkjøp, hva som blir mest lånt ut, oversikt over nylig innleverte bøker og mye mer. Kikkhullet kan også gi deg tips til lesning med forslag av tilfeldige titler som er inne på hylla.

MappaMi gir bibliotekets lånere blant annet mulighet til å:

  • Holde oversikten over egne lån.
  • Se hva som er forfalt, evt fornye det.
  • Fornye egne lån.
  • Reserve materiale direkte i systemet.
  • Lagre historikk over egne lån.
  • Benytte familiemappe for familiemedlemmer.

Les mer om MappaMi og mulighetene her.

 

Skoler og barnehager kan ta kontakt med oss for å avtale besøk, høytlesning, bokprat og omvisning. Andreklassinger besøker biblioteket i løpet av skoleåret.

LÅNEKORT
For å få lånekort må du fremvise legitimasjon. Barn kan få lånekort
når de begynner på skolen. Barn under skolealder kan låne på
foresattes lånekort. Barn og unge under 15 år må ha underskrift av foresatte,
som er ansvarlig for deres lån.

• Lånekortet er personlig
• Ha alltid med lånekort når du vil låne
• Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort

Du plikter å
• melde endring av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
• melde tap av kort
• erstatte skadet og tapt materiale
LÅNETID
Bøker, lydbøker, tidsskrifter, tegneserier . . . . . . . . . .4 uker
E-bøker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 uker
DVD-film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 uker
Språkkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 uker
Lån til skoler, barnehager, SFO og institusjoner . . . . 8 uker
FORNYING
Lånetiden kan forlenges, dersom materialet ikke er reservert til annen låner.
PURRINGER OG GEBYRER
Gebyret gjelder fra den dato purringen sendes fra biblioteket.

Voksne:
1. varsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gebyr kr. 20,–
2. varsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gebyr kr. 30,–
3. varsel . . . . . . fullt erstatningskrav (sendes fra økonomikontor)
Ekstra gebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 50,–
Barn og ungdom under 15 år:
1. varsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gratis
2. varsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gebyr kr. 20,–
3. varsel . . . . . . fullt erstatningskrav (sendes fra økonomikontor)
Ekstra gebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 30,–

ERSTATNING
Dersom låner mister eller ødelegger materialet må det erstattes, og
lånerkonto sperres inntil kravet er gjort opp. Vi oppfordrer våre lånere
til umiddelbart å ta kontakt med biblioteket for å avtale erstatningsmåte
innen 2. purring. (Biblioteket fastsetter erstatnings summen etter skjønn
på grunnlag av innkjøpspris og evt. slitasje). Eventuelle erstatnings –
krav blir sendt fra Enebakk Kommunes økonomiavdeling, og det
påløper ekstra kostnader.
TAP AV LÅNERETT
Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.

Både lag og foreninger, kulturskolen og kunstnere fra Enebakk har anledning til å bruke biblioteket til mindre utstillinger. Biblioteket har to enkle skjermvegger og en glassmonter som kan brukes til utstilling. Ta kontakt med oss om du har noe du vil vise frem.

Translate »
Menu Title