På grunn av tekniske problemer er det dessverre ikke mulig å låne bibliotekmateriale utenom bibliotekets betjente åpningstid. Det er mulig å levere, men man vil ikke kunne få kvittering. Oppfordrer alle brukere i meråpentid til å vente med utlån til biblioteket er betjent.

Vi beklager sterkt de ulempene dette vil medføre.

Translate »
Menu Title