Bli med på spennende filosofiske samtaler. Gjennom dialog og kritisk tenkning gis det en bredere og dypere forståelse av ulike temaer og begreper vi opererer med og må ta stilling til i hverdagen. Samtalene foregår i lukket rom i biblioteket. I vårsemesteret vil de foregå følgende lørdager i tidsrommet kl. 13.00 – 15.00: 9. februar, 9, mars og 13. april. Filosofien er en flere tusen år gammel fag-disiplin, som har hatt mennesket levde liv i sentrum helst siden sin begynnelse. Sokrates fra Athen (470-399 f.kr) er den første som brukte filosofien systematisk i samtale med mennesker. Filosofisk praktiker, Eilin Høgmann Dehli, leder dialog med tilhørerne.  Du trenger ingen forkunnskaper i filosofi for å delta eller være tilhører. Velkommen til et litt annerledes arrangement i biblioteket. Biblioteket har en rekke bøker som tar for seg forskjellige emner innen filosofi til utlån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

Translate »
Menu Title