Lørenskog bibliotek ønsker å være et bibliotek for alle. Likevel er det noen gjester vi ikke vil ha, og det er skjeggkre. Vi har dessverre oppdaget disse insektene i biblioteket vårt. Skjeggkre ble først oppdaget i Norge i 2013. De liker å ha det tørt og varmt, og kommer frem fra gjemmestedet når det er mørkt. På menyen deres står blant annet papir blant yndlingsrettene. Vi har ikke sett noen tegn til at de har spist på bøkene våre, men vi har sett tegn til at de finnes her hos oss. Dette problemet er vi ikke alene om, både Nasjonalbiblioteket og Fylkesbiblioteket i Akershus har tidligere meldt om at de har vært plaget. Skjeggkre er dessverre blitt vanlig i både private og offentlige bygninger.

Hva gjør vi?
Lørenskog bibliotek setter i gang tiltak for å begrense problemet. Skadedyrfirmaet Anticimex har kartlagt situasjonen og laget et behandlingsopplegg for biblioteket. Dette skal ikke få noen konsekvenser for din bruk av biblioteket, sannsynligvis vil du ikke legge merke til det.

Kan jeg låne bøker?
Ifølge skadedyrfirmaet er det veldig liten sjanse for at disse insektene følger med bøkene du låner, de bor stort sett i trange sprekker langs gulv. Hvis du likevel vil være helt sikker kan du bruke to sekunder på å dra gjennom papirene i boken, da vil eventuelle skjeggkre falle ut. Som sagt er det liten sjanse for at du tar de med hjem.

Informasjonsbrosjyre om insekter i bibliotek fra Nasjonalbiblioteket
https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2016/12/Insekt-i-bibliotek.pdf

Informasjon fra Anticimex
https://www.anticimex.com/nb-NO/skadedyrproblem/skadedyridentifisering/skjeggkre/

Fylkesbiblioteket i Akershus
https://akershus.fylkesbibliotek.no/uvelkomne-gjester-pa-fylkesbiblioteket/

Translate »
Menu Title