BIBLIOTEK I LILLESTRØM

Utredning av «Kunnskapsbibliotek i Lillestrøm» fikk midler fra Nasjonalbiblioteket i 2016 til et forprosjekt som ble avsluttet i juni 2017. Thorhauge Consulting var prosjektleder for utredningsarbeidet i forprosjektet. Det resulterte i en rapport med beskrivelse av tjenester, romprogram, organisering og budsjettoverslag. Det legges vekt på biblioteket som et frirom, inspirasjonsrom, møterom og et sted med plass til skapende aktiviteter.Tre spor blir framhevet; bibliotekets kulturspor, bibliotekets kunnskapsspor og biblioteket som møteplass og arena for debatt. Les gjerne kortversjonen av rapporten fra forprosjektet.

Med utgangspunkt i forprosjektet og etter vedtak i kommunestyret 14.06.2017, fortsetter utredningsarbeidet med et hovedprosjekt som varer ut 2017. Det er inngått et samarbeid med konsulentfirmaet Insam i den videre prosessen. Utredningen skal danne grunnlag for en politisk beslutning om bygging av bibliotek i Lillestrøm.

Kontaktinformasjon:

Anett Kolstad, biblioteksjef, tlf. 64 84 33 92, mob. 928 25494, e-post: anekols@skedsmo.kommune.no 

Sølvi Tellefsen, Insam, prosjektleder, mob. 906 82987, e-post: solvi@insam.no

Rådhuset og "The hammering man"

Vedtak om utredning av bibliotek i Lillestrøm:

14.06.2017: Vedtak fra Kommunestyret:

  1. Utredning av bibliotek i Lillestrøm tas til orientering
  2. Kultursektoren arbeider videre med biblioteksutredningen som en del av «Multimediabygg» Jonas Lies gt. 5/ Kirkegt.14
  3. Etablering av bibliotek i «Multimediabygg» vurderes i ÅB 2018/ HP 2018 – 2021

Enstemmig vedtatt.

Translate »
Menu Title