Historiske aviser på nett

Historiske aviser på nett

Nå kan du komme til biblioteket å få gratis tilgang til et utvalg av avisene som Nasjonalbiblioteket har gjort tilgjengelige på nett. Du får tilgang fra bibliotekets publikumspc-er, men må først kontakte personalet for hjelp til innlogging.

Translate »
Menu Title