InnkjopABCI den siste tida har innkjøpsordningen fått mye oppmerksomhet. Lurer du på hva slags ordning det er? Her får du svarene.

Kulturfondet kjøper inn et fast antall bøker i ulike kategorier til bibliotekene i landet. Den ordningen kalles for innkjøpsordningen. De innkjøpte bøkene fordeles gratis til bibliotekene. De bibliotekene som er med i ordningen er alle folkebibliotekene, et utvalg av skolebibliotekene, sjømannskirker og enkelte bibliotek i utlandet.

Målet med ordningen er primært å styrke norsk språk og litteratur. Tanken er også å styrke mangfold og støtte forlagene i å utvikle nye forfatterskap og utgi smalere litteratur.

Ordningen for innkjøp av litteratur til bibliotekene ble opprettet i 1965 etter avtaler mellom Kulturrådet og organisasjonene i bokbransjen.

Ofte stilte spørsmål om innkjøpsordningen.

Omtrent 500.000 bøker kjøpes inn hvert år og fordeles av forskjellige vurderingsutvalg i Kulturfondet. Disse bøkene kommer i tillegg til titlene bibliotekene selv kjøper inn med sitt eget budsjett.

Kutt på 10 millioner

I år kutter regjeringen 10 millioner kroner i støtten til litterære formål. På rådsmøtet 6. februar skal rådet avgjøre om kuttet vil ramme innkjøpsordningen.

Forfatter Anne Oterholm er nyvalgt leder for fagutvalget for litteratur i Kulturfondet. Fagutvalget skal forsøke å komme fram til en løsning før saken behandles i rådsmøtet (Foto av Anne Oterholm, Geir Vestad, Gyldendal Norsk Forlag).

– Gjennom innkjøpsordningen kjøpes skjønnlitteratur for voksne og barn, sakprosa og tegneserier inn av Kulturrådet og fordeles til bibliotekene rundt om i landet. Innkjøpsordningene bidrar til at forlagene tør satse på bredden i norsk litteratur, de gjør at forfatterinntektene blir litt høyere enn de ellers ville ha vært, og at bibliotekene kan stille et godt utvalg av samtidslitteraturen til disposisjon for sine lånere. Slik er innkjøpsordningene viktige for hele litteraturfeltet i Norge, sier hun.

600 titler

Innkjøpsordningen består egentlig av flere ordninger. I dag er det seks innkjøpsordninger for litteratur. I tillegg er det en ordning for tidsskrift.

Hvor mange titler som kjøpes inn av ny norsk skjønnlitteratur for voksne og for barn og unge hvert år, varierer. Totalt bli det kjøpet inn 600 titler hvert år.

Men alle bøker som er vurdert for å ha høy nok kvalitet, kommer med på innkjøpsordningene. Når det gjelder fagbøker for barn og ungdom, oversatt litteratur, sakprosa og tegneserier, er det øvre titteltallet bestemt på forhånd. Innkjøpet gjøres etter en kvalitetsvurdering og prioritering av de beste bøkene.

Les mer om de andre ordningene for litteratur.
Les om innkjøpsordningen for tidsskrift.

Rådet for Kulturfondet vedtok våren 2013 å sette i gang prøveordning for oversatt sakprosa. Les omprøveordningen.

Translate »
Menu Title